ਬੁੱਕਮਾਰਕ
ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਲੌਗ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ