ਬੁੱਕਮਾਰਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਖੇਪ

ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਹੱਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕਈ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ, ਬੁਲੇਟ, ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਈਨ-ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਿੰਦੀਆਂ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਖੇਪ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਬਿੰਤਰ ਸੰਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ: